Zemědělské stroje

 

Zelenohorská pošta byla po staletí největším hospodářstvím v Nepomuku. K domu patřila velká zahrada s několika rybníčky, za ní les a kolem spousta luk a polí, celkem téměř 30 hektarů. Takový slušný svobodný statek rytířů Táborských na kraji města.

Tuto, dnes již dávnou, historii připomíná malá výstava zemědělských strojů z konce 19. a začátku 20. století, která našla své místo především na nádvoří. Čekají tu na Vás žebřiňáky,  trakaře, mlátička, sekačka, sázecí stroj nebo evoluční řada pluhů.