Architektura

 

Zelenohorská pošta je souborem staveb, který vznikal od 17. století a v průběhu věků prošel několika úpravami a adaptacemi. Je tvořen vlastní obytnou budovou – patrovým panským domem a přilehlým blokem hospodářských stavení, který na půdorysu písmene L uzavírá nádvoří kolem domu. K Zelenohorské poště historicky patří i nedaleký věžovitý letohrádek zvaný Daliborka, jenž můžeme nalézt cca 100m severně, v rohu bývalé rozlehlé zahrady. Většina staveb se zachovala, nebo byla během posledních několika let rekonstruována, v podobě z konce 19. století. Pozornému oku ale neuniknou relikty starších stavebních etap.

Hlavní budova, krytá valbovou střechou, zaujme bohatstvím štukové výzdoby své neoslohové fasády. Podoba průčelí pochází z let 1887-88 a jde o prvotřídní ukázku práce tehdejších nepomuckých řemeslníků. Styl fasády můžeme pojmenovat zcela v souladu s tehdy aktuálními trendy jako eklektický. Hmotové pojetí i značná část použitých ornamentů má své kořeny ve vrcholné římské renesanci – mohutná kvádrová bosáž přízemí, trojúhelníkové frontony, pilastry a armované leseny. Předstupující rizalit ovšem již s barokní symetrií akcentuje střední prvek a dekory okenních šambrán v patře vynikají až rokokovou hravostí. Motivy slunce a vavřínového věnce v tympanonech odkazují pro změnu k císařskému empíru. Inu, hezký stylový remix.

Vniřní dvoutraktová dispozice budovy, především klasická zámecká enfiláda, kdy procházíte z jednoho pokoje do druhého, v sobě nezapře malé šlechtické sídlo. V interiérech se dochovaly barokní křížové klenby,  prkenné a cihelné podlahy či dvojkřídlé kazetové dveře z 19. století. Některé historicky cenné prvky, dveře, kování, kachlová kamna či dobový záchod pak byly v posledních letech přeneseny z necitlivě rekonstruovaných staveb v okolí a tak zachráněny pro další generace.

V hospodářských staveních najdeme pozoruhodné klenuté prostory, ať již jde o bývalý čeledník, dnes kavárnu, anebo poštovní stáj – trojlodní síň, jejíž klenbu nese čtveřice toskánských sloupů. Stáj byla v roce 2010 rekontruována do původní podoby, takže se zde můžeme dnes pokochat nejen harmonií prostoru, ale třeba i původní kamennou dlažbou.

Máte-li rádi citlivě opravované historické stavby, tak tohle je to pravé sousto pro Vás!