Dobové interiéry

 

 Na sklonku 19. století prošel celý dům razantní rekonstrukcí. V patře vznikl byt ředitele zelenohorského velkostatku, svůj apartmán zde měla i kněžna Vilemína.

Při současných opravách se podařilo vrátit nejen fasádě, ale i vnitřku domu výraz, který tehdy měl. V některých místnostech byla dokonce rekonstruována dobová dekorativní výmalba a navrácen historický nábytek.

Dnes tedy můžete nahlédnout například do svátečního pokoje, salonu místní honorace, tak jak vypadal v době příznačně zvané Belle Époque.